Logo Maretak
nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Educatieve uitgeverij Maretak.
 
Wet op de Vaste Boekenprijs
In Nederland is de Wet op de Vaste Boekenprijs van kracht.
 
Prijs
Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
 
Betalen
Als u als particulier bestelt via de webwinkel betaalt u met i-Deal of per overboeking naar ons rekeningnummer IBAN: NL89 ABNA 0513 8412 29.
Als wij u op rekening leveren (school, boekhandel) dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum - tenzij anders overeengekomen - door overboeking van het factuurbedrag op ons bankrekeningnummer NL89 ABNA 0513 8412 29.
Als de koper niet tijdig betaalt, zal hij over het openstaande bedrag een rente van 3% per maand verschuldigd zijn.
Als de koper na ingebrekestelling verzuimt het openstaande bedrag te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is de koper gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de koper nalatig dan is hij eveneens aansprakelijk voor de gerechtelijke kosten.
 
Eigendomsvoorbehoud
Maretak houdt de eigendom van alle aan de koper geleverde boeken totdat koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
 
Retourrecht / afkoelingsperiode
Als het bestelde boek niet aan uw wensen voldoet, kunt u het binnen 14 dagen na ontvangst terug sturen. Het boek dient in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. De kosten van het retour zenden komen voor uw rekening.
Wij betalen het bedrag omgaand terug op uw rekeningnummer.
 
Beschadigde exemplaren / misdruk
Als u een bij Maretak gekocht boek beschadigd hebt ontvangen of  als het om een druk- of bindfout gaat, ruilen wij het boek direct om. Neemt u eerst contact met ons op over de te nemen stappen.
 
Klachten
Een klacht over de levering maakt u binnen 14 dagen aan ons kenbaar.
 
Privacy
Maretak respecteert en beschermt uw privacy. De gegevens die u ons verstrekt dienen uitsluitend om uw bestelling of uw verzoek om informatie correct te kunnen verwerken.
 
Copyright
© 2009-2018 Uitgeverij Maretak en andere copyrighthouders.
Alle informatie op deze website valt onder de Auteurswet. Dit is van toepassing op de vorm en functie van de site, de vormgeving, alle geschreven tekst, foto’s, logo’s, en alle verdere informatie.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Maretak is het niet toegestaan (delen van) de informatie, afbeeldingen, logo’s, foto’s, e.d. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.
Gebruik van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.